VPN Master - Siêu VPN

VPN Master - Siêu VPN

Nhà phát triển: ALL Connected Co.,Ltd

Miễn phí

VPN Master - Siêu VPN Miễn phí

VPN Master - Siêu VPN

Nhà phát triển: ALL Connected Co.,Ltd

Ảnh màn hình

VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN
VPN Master - Siêu VPN

Mô tả bởi nhà phát triển

VPN Proxy Master - nhanh chóng và dễ dàng để sử dụng.
Đây là máy khách VPN proxy tốt nhất để bảo mật điểm truy cập WiFi và bảo vệ quyền riêng tư. Nó thì là VPN miễn phí và không giới hạn.
VPN Proxy Master - Nó mang lại tốc độ VPN cao và kết nối VPN được mã hóa cho iPhone của bạn.
VPN tốt nhất để truy cập các trang web và ứng dụng dưới wifi trường.
Bảo vệ quyền riêng tư tốt nhất. Nó bảo vệ lưu lượng mạng của bạn dưới điểm phát WiFi. Bạn có thể duyệt ẩn danh an toàn mà không bị theo dõi.
Tận hưởng duyệt web riêng tư với VPN Proxy Master, bạn có thể dùng thử tính năng Premium (không có quảng cáo) miễn phí trong 7 ngày.
Hoạt động với WiFi, LTE, 3G và tất cả các nhà cung cấp dữ liệu di động.
Hỗ trợ iOS 8.0 trở lên.


Ghi chú về đăng ký tự động gia hạn của chúng tôi

Thời hạn đăng ký

-1 tháng
-12 tháng

Giá đăng ký

-1 Tháng - $ 12,99 mỗi tháng.
-12 tháng - $ 69,99 mỗi năm.


Thông tin đăng ký bổ sung

- Đăng ký có thể bị hủy bất cứ lúc nào trong Cài đặt ID Apple của iTunes và App Store. Tất cả giá bao gồm thuế bán hàng địa phương áp dụng.

- Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng.

- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn bị tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.

- Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn.

- Đăng ký có thể được quản lý bởi người dùng và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách truy cập Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua.

- Không hủy bỏ đăng ký hiện tại được cho phép trong thời gian đăng ký hoạt động.

- Bất kỳ phần chưa sử dụng nào trong thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị hủy bỏ khi người dùng mua đăng ký cho ấn phẩm đó, nếu có.

- Mỗi một Ưu đãi giới hạn 7 ngày dùng thử cho mỗi người dùng. Sau 7 ngày đầu tiên, đăng ký sẽ tự động gia hạn trừ khi bị hủy trước khi kết thúc thời gian dùng thử 7 ngày.

- Kiểm tra chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của chúng tôi:
Chính sách bảo mật:
https://vpnproxymaster.com/static/privacy_policy.html
Điều khoản sử dụng:
https://vpnproxymaster.com/static/terms_of_use.html
Vì lý do chính sách, dịch vụ này không thể được sử dụng ở Trung Quốc. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện gây ra.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VPN Master - Siêu VPN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--