Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
3.3 / 9 đánh giá

Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe

Nhà phát triển: Yu Chin Chia

Miễn phí

Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe Miễn phí
3.3 / 9 đánh giá

Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe

Nhà phát triển: Yu Chin Chia

Ảnh màn hình

Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe
Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe

Mô tả bởi nhà phát triển

◎Tích hợp ngân hàng câu hỏi mới nhất của bài kiểm tra viết để lấy bằng lái xe máy và ô tô của Đài Loan

◎ Bài kiểm tra mô phỏng bài kiểm tra viết thực tế

◎ Hình ảnh động về bài kiểm tra lái thực tế trên đường

◎ Chức năng thảo luận loại câu hỏi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Ngân hàng Câu hỏi Bằng Lái Xe

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan