VietBible
4.4 / 63 đánh giá

VietBible

Nhà phát triển: Dang Khoa

Miễn phí

VietBible Miễn phí
4.4 / 63 đánh giá

VietBible

Nhà phát triển: Dang Khoa

Ảnh màn hình

VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible
VietBible

Mô tả bởi nhà phát triển

Phiên bản đầy đủ:
Chương trình học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt dành cho mọi người

LỜI GIỚI THIỆU:
VietBible là chương trình giúp việc học và nghiên cứu Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người không phân biệt tôn giáo, giáo phái.

Chương trình VietBible được phổ biến phi lợi nhuận. Người sử dụng không phải trả chi phí và không dùng chương trình này để kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào.

Để cho việc học và nghiên cứu Kinh Thánh ngày càng hiệu quả, nhóm VietBible xin giới thiệu phiên bản VietBible trên iOs với những tính năng như sau:
- Đọc Kinh Thánh với 10 bản dịch tiếng Việt và 5 bản dịch tiếng Anh.
- Trên 600 đầu sách trong thư viện.
- Chức năng tìm kiếm Từ Điển và Kinh Thánh.
- Trên 200 hình ảnh về các địa danh, sự kiện trong Kinh Thánh qua chức năng tìm kiếm Bản đồ.
- Dễ dàng tra cứu Giải Nghĩa, Chú Giải, Chú Thích, Đối Chiếu và So sánh bản dịch của từng câu Kinh Thánh.
- Hỗ trợ 4 giao diện đọc sách ban ngày và ban đêm.
- Lưu trữ lịch sử đọc Kinh Thánh và sách của người dùng để tiện truy xuất về sau.
- Hỗ trợ chức năng thao tác trên câu: Tô Đậm-In Nghiêng-Gạch Dưới-Màu Chữ-Màu Nền-Sao Chép...v.v
- Và nhiều chức năng khác

Trang web của chương trình VietBible là http://vietbible100.com

LỜI TRI ÂN:
Chương trình VietBible được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân.
Và bạn là người sử dụng chương trình này để học Lời Chúa.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VietBible

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--