Truyện Người Lớn HD

Truyện Người Lớn HD

Nhà phát triển: MT MEDIA MULTIMEDIA SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Miễn phí

Truyện Người Lớn HD Miễn phí

Truyện Người Lớn HD

Nhà phát triển: MT MEDIA MULTIMEDIA SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Truyện Người Lớn HD
Truyện Người Lớn HD
Truyện Người Lớn HD
Truyện Người Lớn HD

Mô tả bởi nhà phát triển

Tổng hợp hàng ngàn truyện người lớn tuyển chọn hay nhất từ các nguồn khác nhau:

+ Truyện 18+ tổng hợp chia nhiều thể loại: truyện loạn luân, đồng tính nam nữ, truyện mới, yêu thích.
+ Truyện cười 18+: tổng hợp 500 mẫu truyện cười 18+ hay nhất từ trước đến nay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Truyện Người Lớn HD

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--