ALineTest

ALineTest

Nhà phát triển: Vo Quoc Phiet

Miễn phí

ALineTest Miễn phí

ALineTest

Nhà phát triển: Vo Quoc Phiet

Ảnh màn hình

ALineTest
ALineTest
ALineTest
ALineTest
ALineTest

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng trên điện thoại iPhone nhằm phục vụ cho các kỹ thuật viên trong công tác xử lý và lắp đặt dịch vụ băng rộng (xDSL, AON, GPON).
Chức năng:
- Đo kiểm hỗn hợp chất lượng đường dây xDSL, AON, GPON theo cổng
- Đo kiểm hỗn hợp chất lượng đường dây xDSL, AON, GPON theo tài khoản MegaVNN, MyTV
- Giám sát chất lượng đường dây theo tham số SNR, suy hao, băng thông trực quan bằng biểu đồ

Đối tượng sử dụng:
Kỹ thuật viên xử lý lắp đặt dịch vụ băng rộng.
(Phần mềm này chỉ hỗ trợ 30 tỉnh thành thuộc quyết định 67. Để có tài khoản đang nhập xin liên hệ A Lâm 0946199400).

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ALineTest

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--