Karaoke List 2015

Karaoke List 2015

Nhà phát triển: Duc Le

Miễn phí

Karaoke List 2015 Miễn phí

Karaoke List 2015

Nhà phát triển: Duc Le

Ảnh màn hình

Karaoke List 2015
Karaoke List 2015
Karaoke List 2015
Karaoke List 2015
Karaoke List 2015
Karaoke List 2015
Karaoke List 2015

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tra cứu danh sách bài hát Karaoke miễn phí
- Tra cứu bài hát theo mã số, theo tiêu đề, theo nhạc sĩ, đặc biệt có thể tìm kiếm theo lời bài hát
- Quản lý danh sách bài hát yêu thích, đồng bộ các bài hát mới nhất
- Cập nhật đến Vol mới nhất, với đầy đủ lời bài hát
- Bạn không cần phải kết nối internet, vẫn có thể chạy ứng dụng thoả mái.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Karaoke List 2015

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--