KienGiangTV

KienGiangTV

Nhà phát triển: HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

Miễn phí

KienGiangTV Miễn phí

KienGiangTV

Nhà phát triển: HTV TECHNOLOGY MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

KienGiangTV
KienGiangTV
KienGiangTV
KienGiangTV
KienGiangTV
KienGiangTV

Mô tả bởi nhà phát triển

KienGiangTV là ứng dụng xem truyền hình trực tuyến từ Đài phát thanh truyền hình KiênGiang.
- Khán giả chỉ cần kết nối internet là có thể xem kênh KG - PTTH mọi lúc mọi nơi.
- Ứng dụng KienGiangTVchạy trên các nền tảng Mobile

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KienGiangTV

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--