Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh

Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh

Nhà phát triển: NGUYEN NAM

Miễn phí

Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh Miễn phí

Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh

Nhà phát triển: NGUYEN NAM

Ảnh màn hình

Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh
Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh

Mô tả bởi nhà phát triển

√ Để giúp bé tìm hiểu và nhận biết các vật xung quanh, ứng dụng đem đến cho bé nhiều chủ đề khác nhau để tìm hiểu.
√ Với mỗi chủ đề, tương ứng với một vật sẽ có hình ảnh để minh hoạ và phát âm chuẩn đi kèm diễn giải cách đọc tên của vật.
√ Cùng bé yêu học nào!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thế Giới Của Bé - Nhận Biết Thế Giới Xung Quanh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--